Dimensión temporal

                                                     
                                  Todo o presente é pasado, e todo pasado foi mellor.